[Dart-dev] [4648] DART/trunk/obs_kind/DEFAULT_obs_kind_mod.F90: Added 4 new kinds for the WRF/Mars model (christopher lee, mark richardson ).

nancy at ucar.edu nancy at ucar.edu
Tue Jan 11 15:53:21 MST 2011


Revision: 4648
Author:  nancy
Date:   2011-01-11 15:53:21 -0700 (Tue, 11 Jan 2011)
Log Message:
-----------
Added 4 new kinds for the WRF/Mars model (christopher lee, mark richardson).

Modified Paths:
--------------
  DART/trunk/obs_kind/DEFAULT_obs_kind_mod.F90

-------------- next part --------------
Modified: DART/trunk/obs_kind/DEFAULT_obs_kind_mod.F90
===================================================================
--- DART/trunk/obs_kind/DEFAULT_obs_kind_mod.F90	2011-01-11 22:25:51 UTC (rev 4647)
+++ DART/trunk/obs_kind/DEFAULT_obs_kind_mod.F90	2011-01-11 22:53:21 UTC (rev 4648)
@@ -156,7 +156,7 @@
   KIND_INFRARED_BRIGHT_TEMP    = 61, &
   KIND_LANDMASK          = 62
                   
-! kinds for planetary remote sensing (wglawson)
+! kinds for planetary remote sensing (wglawson, c.lee)
 integer, parameter, public :: &
   KIND_SKIN_TEMPERATURE      = 70, &
   KIND_NADIR_RADIANCE       = 71, &
@@ -171,6 +171,13 @@
 integer, parameter, public :: &
   KIND_VERTICAL_VORTICITY     = 76
 
+! more kinds for planetary remote sensing (c.lee)
+integer, parameter, public :: &
+  KIND_SURFACE_ALBEDO       = 77, &
+  KIND_SURFACE_EMISSIVITY     = 78, &
+  KIND_DUST_OPACITY_7MB      = 79, &
+  KIND_THC             = 80
+
 ! kinds for vortex tracking (WRF - yongsheng)
 integer, parameter, public :: &
   KIND_VORTEX_LON         = 81, &
@@ -378,7 +385,10 @@
 obs_kind_names(74) = obs_kind_type(KIND_SOIL_TEMPERATURE, 'KIND_SOIL_TEMPERATURE')
 obs_kind_names(75) = obs_kind_type(KIND_SOIL_LIQUID_WATER, 'KIND_SOIL_LIQUID_WATER')
 obs_kind_names(76) = obs_kind_type(KIND_VERTICAL_VORTICITY, 'KIND_VERTICAL_VORTICITY')
-
+obs_kind_names(77) = obs_kind_type(KIND_SURFACE_ALBEDO, 'KIND_SURFACE_ALBEDO')
+obs_kind_names(78) = obs_kind_type(KIND_SURFACE_EMISSIVITY, 'KIND_SURFACE_EMISSIVITY')
+obs_kind_names(79) = obs_kind_type(KIND_DUST_OPACITY_7MB, 'KIND_DUST_OPACITY_7MB')
+obs_kind_names(80) = obs_kind_type(KIND_THC, 'KIND_THC')
 obs_kind_names(81) = obs_kind_type(KIND_VORTEX_LON, 'KIND_VORTEX_LON')
 obs_kind_names(82) = obs_kind_type(KIND_VORTEX_LAT, 'KIND_VORTEX_LAT')
 obs_kind_names(83) = obs_kind_type(KIND_VORTEX_PMIN, 'KIND_VORTEX_PMIN')


More information about the Dart-dev mailing list