[Dart-dev] [4632] DART/trunk/obs_kind/DEFAULT_obs_kind_mod.F90: Removed nested trim( adjustl()) calls.

nancy at ucar.edu nancy at ucar.edu
Wed Jan 5 09:35:33 MST 2011


Revision: 4632
Author:  thoar
Date:   2011-01-05 09:35:33 -0700 (Wed, 05 Jan 2011)
Log Message:
-----------
Removed nested trim(adjustl()) calls.
Can't believe we're still finding these.

Modified Paths:
--------------
  DART/trunk/obs_kind/DEFAULT_obs_kind_mod.F90

-------------- next part --------------
Modified: DART/trunk/obs_kind/DEFAULT_obs_kind_mod.F90
===================================================================
--- DART/trunk/obs_kind/DEFAULT_obs_kind_mod.F90	2011-01-05 16:32:59 UTC (rev 4631)
+++ DART/trunk/obs_kind/DEFAULT_obs_kind_mod.F90	2011-01-05 16:35:33 UTC (rev 4632)
@@ -563,11 +563,14 @@
 integer             :: get_obs_kind_index
 
 integer :: i
+character(len=len(obs_kind_name)) :: string1
 
 if ( .not. module_initialized ) call initialize_module
 
+string1 = adjustl(obs_kind_name)
+
 do i = 1, max_obs_specific
-  if(trim(adjustl(obs_kind_name)) == trim(adjustl(obs_type_info(i)%name))) then
+  if(trim(string1) == trim(obs_type_info(i)%name) ) then
    get_obs_kind_index = i
    return
  endif
@@ -591,11 +594,14 @@
 integer            :: get_raw_obs_kind_index
 
 integer :: i
+character(len=len(obs_kind_name)) :: string1
  
 if (.not. module_initialized) call initialize_module
 
+string1 = adjustl(obs_kind_name)
+
 do i = 1, max_obs_generic
-  if(trim(adjustl(obs_kind_name)) == trim(adjustl(obs_kind_names(i)%name))) then
+  if(trim(string1) == trim(obs_kind_names(i)%name)) then
    get_raw_obs_kind_index = i
    return
  end if
@@ -921,7 +927,7 @@
  indx2 = index(str2,'_V_WIND_COMPONENT') - 1
  indx2N = len_trim(str2)
 
-  if ( DEBUG ) write(*,*)'Checking ',ivar, indx1, indx2, trim(adjustl(str2))
+  if ( DEBUG ) write(*,*)'Checking ',ivar, indx1, indx2, trim(str2)
 
  if ((indx1 > 0) .and. (indx2 > 0)) then ! we know we have u,v wind components
 


More information about the Dart-dev mailing list